EN | MK

Собрание

Собрание

Претседател на Собрание:
Славе Кукоски

Членови на Управен Одбор:

 1. Тошо Чочороски
 2. Перо Пешиноски
 3. Елизабета Шекуткоска
 4. Џулијано Шекуткоски
 5. Даниела Маретиќ
 6. Ламбуш Шутиноски
 7. Ивана Пљушкоска
 8. Кирил Бебекоски
 9. Славе Бебекоски
 10. Наташа Кукоска
 11. Драгана Бебекоска